12 มิ.ย.67 - นายพิทักษ์เดช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้อง รมว.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ตามที่สัญญาไว้กับประชาชน พร้อมเร่งรัด กรมการค้าภายใน อนุมัติจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 67 ตามมติชริมพ์บอร์ด ภายใน 15 มิ.ย.67 ก่อนเกิดม็อบเกษตรกร 

image

   นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคากุ้งตกต่ำอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี 2567 โดยเฉพาะกุ้งขนาด 60 - 100 ตัวต่อกิโลกรัม ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากอาหารกุ้ง และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ มีราคาสูงขึ้น และไม่มีทีท่าว่าจะปรับราคาลง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ได้ทำหนังสือสอบถามมายังตน เพื่อให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งรัดกรมการค้าภายใน พิจารณาอนุมัติ ตามที่ คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (ชริมพ์บอร์ด) กรมประมง มีมติเห็นชอบไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 ซึ่งเป็นการจัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2567 ตามแนวทางการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ปริมาณเป้าหมายผลผลิตกุ้ง รวม 7,000 ตัน ตามราคาเป้าหมายชี้นำตลาด โดยชดเชยส่วนต่างราคากุ้งไม่เกิน 20 บาทต่อกิโลกรัม และค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรหรือผู้รวบรวมในโครงการฯ กิโลกรัมละ ไม่เกิน 10 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณ 210 ล้านบาท โดยเป็นการสนับสนุนเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ซึ่งมีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนดังกล่าว ภายในเวลาที่กำหนดไว้คือวันที่ 15 มิ.ย.67 

   นายพิทักษ์เดช กล่าวตั้งข้อสังเกตด้วยว่า นายภูมิธรรม เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดูแลกำกับกรมการค้าภายในด้วย แต่กลับไม่เร่งรัดแก้ปัญหาราคากุ้ง ทั้งที่ปัญหาราคากุ้งตกต่ำนี้ส่งผลต่อเกษตรกรมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว จึงควรรีบดำเนินการให้เป็นไปตามที่รับปากกับเกษตรกรดีกว่ารอให้เกิดการชุมนุมของเกษตรกร 

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ