17 มิ.ย.67 - สส.ญาณธิชา จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล วอนรัฐบาลเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งปี 68 หลังเกษตรกรปลูกทุเรียน จ.จันทบุรี ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ชี้แม้ราคาทุเรียนปรับตัวสูงขึ้น แต่ต้นทุนก็สูงตามไปด้วย เพราะต้องซื้อน้ำดิบมารดต้นทุเรียน เตรียมหารือหน่วยงานในพื้นที่เสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หวังแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว

image

        นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีว่า ในภาพรวมราคาทุเรียน ปี 2567 ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 22 แต่รายได้เกษตรกรในภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 4 เท่านั้น เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลง และในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.67 ภัยแล้งทำให้เกษตรกรต้องซื้อน้ำดิบมาใช้รดต้นทุเรียน และต้องตัดผลทุเรียนบางส่วนที่ไม่ได้คุณภาพออกไปเพื่อรักษาต้นทุเรียนไว้ ดังนั้น แม้ว่าราคาทุเรียนจะดีขึ้น แต่เกษตรกรก็มีต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วย รายได้ของเกษตรกรจึงยังไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ในปี 2568 รัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกด้วย ที่ผ่านมา ตนได้พูดคุยกับหน่วยงานในจังหวัดเพื่อผลักดันให้มีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากและฝนตกน้อย ซึ่งส่งผลกระทบทั้งภาคการเกษตรและการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคด้วย ทั้งนี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และขอให้ช่วยกันรักษาคุณภาพของทุเรียนในการส่งออกไปยังต่างประเทศ เพราะขณะนี้ตลาดทุเรียนในต่างประเทศกำลังเติบโต หากทุเรียนไทยสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ ก็จะส่งผลให้ทุเรียนไทยเป็นที่นิยมและมีราคาสูงขึ้นในระยะยาว

        นางสาวญาณธิชา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระรับหลักการ ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.67 ว่า ในส่วนพรรคก้าวไกลมีความพร้อมอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าว และตั้งใจอภิปรายการจัดทำงบประมาณทุกกระทรวง ขอให้ประชาชนติดตามการทำงานของพรรคก้าวไกลในการประชุมดังกล่าวด้วย

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ