17 มิ.ย.67 - สส.ภาคภูมิ  ขอบคุณกรมป่าไม้ จัดประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เชื่อ ช่วยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง

image

     นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.ตาก พรรคพลังประชารัฐ  กล่าวว่า จากการที่ตนได้ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นผลักดันให้เร่งแก้ปัญหาการกระจายอำนาจ มาตลอดระยะเวลา 5 ปี ทั้งในระบบรัฐสภาและนอกสภา เพื่อที่จะสามารถลดขั้นตอนในการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าให้รวดเร็วขึ้น นับเป็นความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง เนื่องจากกรมป่าไม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้โดยเลือกจังหวัดตาก เป็นจังหวัดแรก
             นายภาคภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออก ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง แต่ก็มีความคืบหน้าไปเกินครึ่งของเป้าหมายแล้ว ตนจะเดินหน้าติดตามเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และทีมงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ทุกท่านที่จัดงานการประชุมครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า การลดขั้นตอนในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้รวดเร็วขึ้น จะทำให้การพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆของ หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง

ณรารัฏฐ์  โพธินาม / ข่าว เรียบเรียง
 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ