31 ม.ค. 66 - ส.ว.ใหม่เข้ารายงานตัว พร้อมปฏิญาณตนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้มีจำนวน สว. จำนวน 249 คน 

image

              สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน คือ นายอนุพร อรุณรัตน์ โดยมีนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจะเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา เพื่อปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส่งผลให้ขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนทั้งสิ้น 249 คน สำหรับนายอนุพร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทน พลเอก สกล ชื่นตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง 

 

ณัฐเดช เอียดปุ่ม /ข่าว /เรียบเรียง

ขอบคุณข้อมูลและภาพ จากสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

 

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ