30 มี.ค.66 -  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมสื่อช่อสะอาด ลงนาม MOU ออกอากาศรายการวิทยุ "มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และ 421 เครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาด

image

     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมสื่อช่อสะอาด  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การออกอากาศรายการวิทยุ "มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี อันจะนำไปสู่ความรู้ และประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการออกอากาศรายการวิทยุ ”มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” โดยมีคณะผู้บริหารทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5  สถาบันพระปกเกล้า

  โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้  ซึ่งที่ผ่านมาทาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนเนื้อหาสาระสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นพัฒนาประชาธิปไตยไปสู่ความเข้มแข็ง 

    ขณะที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า สถาบันพระปกเกล้า ถือเป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม และประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ในการส่งต่อเนื้อหาการพัฒนาประชาธิปไตย และขยายโอกาสส่งต่อความรู้ไปสู่ชุมชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการผนึกกำลังในเชิงบูรณาการ เพื่อส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างครอบคลุม ผ่านสื่อต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุรัฐสภา และเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดอีก 421 เครือข่ายทั่วประเทศ 

  สำหรับรายการวิทยุ “มุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า” กำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 20.10 – 21.00 น. ระบบ FM 87.5 เมกะเฮิร์ต พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ  และระบบAM 1071 กิโลเฮิร์ต รวมถึงสื่อออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และผ่านเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดอีก 421 เครือข่ายทั่วประเทศ

     อย่างไรก็ตาม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมสื่อช่อสะอาดเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความรู้ต่อประชาชนในวงกว้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ประชาธิปไตยอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศและประชาชนคนไทยต่อไป

 

ณรารัฏฐ์  โพธินาม  / ข่าว เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ