25 พ.ค. 67 - สว.วันชัย มองสถานการณ์การเมืองไทยครึ่งปีหลังเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบ เป็นการสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขณะเชื่อ สว.ชุดใหม่ จะเป็นอิสระ ไม่มีใครแทรกแซงได้

image

            นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาถึงบรรยากาศการเมืองในครึ่งปีหลังว่า หลังจากนี้ตนมองว่าจะเข้าสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยเต็มใบ ไม่หลงเหลือระบบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เนื่องจาก สว.ชุดเดิมที่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีได้หมดวาระลง ส่วน สว.ชุดใหม่จะมีอำนาจกลั่นกรองกฎหมาย หรือเลือกคนในองค์กรอิสระเท่านั้น แต่จะไม่เข้าไปมีบทบาทในการทางการเมืองเหมือนคราวที่แล้วมากนัก ดังนั้นบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยหรือไม่ อยู่ที่ สส.เป็นสำคัญ สถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นการสู้กันระหว่างกลุ่มที่เป็นรัฐบาลซึ่งมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ และกลุ่มฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคก้าวไกล ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะเป็นพรรคหลักที่จะสู้กันทางการเมือง ดังนั้นหากพรรคเพื่อไทยและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมา จะถือเป็นการเพลี่ยงพล้ำ แต่หากมีผลงาน มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสามารถกระชับการทำงานร่วมกับพรรคร่วมได้ ดังเช่นที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยทำได้ในอดีต เชื่อว่าจะสามารถเป็นพลังยืนสู้กับพรรคก้าวไกลได้ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตเกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็เป็นผลพวงจากความเคลื่อนไหวของสองกลุ่มหลักนี้
            นายวันชัย ยังกล่าวถึง สว.ชุดใหม่ว่า เชื่อว่า สว. ชุดใหม่จะมีความเป็นอิสระมากกว่า สว.แต่งตั้งอย่างแน่นอน แต่มีความเป็นไปได้ที่ สว.อาจมีความนิยมต่อพรรคการเมืองส่วนตัว ทั้งนี้เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่ และไม่มีใครมาสั่งการแทรกแซงได้

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ