19 เม.ย. 67 - กมธ.นิรโทษกรรม ยังไร้ข้อสรุปคดี ม.112 ได้นิรโทษกรรมหรือไม่ ชี้เป็นเรื่องซับซ้อน ต้องฟังความเห็นรอบด้าน ขณะคาดได้ข้อสรุป 25 ความผิดแรงจูงใจทางการเมืองที่จะได้นิรโทษกรรม วันที่ 2 พ.ค. นี้ 

 

image

          การประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ. เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาข้อมูลและสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมือง ที่มี นายนิกร จำนง เป็นประธานอนุ กมธ. ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับสถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองเสร็จสิ้นแล้ว และส่งให้ กมธ.วิสามัญพิจารณา

            นายนิกร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม กมธ.ชุดใหญ่ได้ปรับปรุงนิยาม “แรงจูงใจทางการเมือง” ให้หมายถึง การกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง จากเดิมที่คณะอนุ กมธ.สรุปคำนิยามให้หมายถึง การกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ตลอดจนให้เพิ่มเติมเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองปี 2557 ภายหลังการรัฐประหาร ให้อยู่ในการชุมนุมที่มีเหตุมาจากแรงจูงใจทางการเมืองด้วย ส่วนความผิดเรื่องประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 และมาตรา 112 จะอยู่ในฐานความผิดที่มาจากแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่นั้น ยังไม่มีข้อสรุป เพราะเป็นประเด็นอ่อนไหว จะต้องรับฟังข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อนำไปตัดสินใจในการประชุมนัดสุดท้ายของ กมธ.วิสามัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก 
            นายนิกร กล่าวต่อว่า การประชุม กมธ.วิสามัญครั้งต่อไปมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ค. 67 จะได้ข้อสรุปชัดเจนเรื่องคำนิยามแรงจูงใจทางการเมือง และความผิด 25 ฐาน ที่มีมูลเหตุจากแรงจูงใจ จะมีเรื่องใดบ้างที่อยู่ในข่ายได้รับนิรโทษกรรม ยกเว้นที่เกี่ยวกับความผิดตามมาตรา 110 และมาตรา 112 ที่จะต้องรอรวบรวมข้อมูลให้เกิดความชัดเจนก่อนจึงจะรวบรวมหาข้อสรุปต่อไป

อรพรรณ ขันทองคำ ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ