2 มิ.ย. 66 - หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ชี้หากตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ไม่เคารพเสียงประชาชน เสี่ยงนำความวุ่นวายมาสู่ประเทศ มองเกิดได้ยากและยังไม่เห็นช่องทาง 

image

          คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการเสนอจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่า ยังมองไม่เห็นช่องทางว่าจะเดินไปได้อย่างไร เพราะประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างล้นหลาม และมีฉันทามติที่ชัดเจนว่าต้องการให้ใครเป็นรัฐบาล ขณะเดียวกันเห็นว่ารัฐบาลแห่งชาติ คือ การไม่เคารพเสียงของประชาชน ซึ่งทุกพรรคการเมืองรวมถึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พูดชัดเจนว่า จะเคารพเสียงประชาชน แต่หากไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน และเลือกใช้วิธีการพิเศษเข้ามาอาจนำประเทศไปสู่ความวุ่นวาย
          ส่วนกรณีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า อยากเห็นพรรคลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 พูดคุยกันให้จบ ไม่อยากให้เปิดฟรีโหวต เพราะอาจกระทบและกลายเป็นปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากการเลือกประธานสภาฯ จะมาก่อนการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น จะใช้วิธีการอย่างไร ต้องแสดงความชัดเจน

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ