13 เม.ย. 67 - สส. นเรศ เผย พปชร.เดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.ลำไย ให้ผ่านสภาตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของพรรค มั่นใจจะทำให้ผู้ปลูกลำไยได้รับการคุ้มครอง และการช่วยเหลือจากรัฐบาลในทุกมิติ

image

        นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)กล่าวถึงกรณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลำไย พ.ศ. …ที่รัฐบาลยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร อยู่ระหว่างรอการพิจารณาว่า ที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ตนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ทำงานกับ ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาลำไยไม่สามารถส่งออกได้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผลักดันการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย นำไปสู่การอนุมัติวงเงินเยียวยากว่า 3,400 ล้านให้กับเกษตรกรที่ปลูกลำไย อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าปัจจุบันลำไยไม่ได้ปลูกเพียงแต่ที่ภาคเหนือตอนบน แต่กระจายไปถึง 33 จังหวัด ด้วยพื้นที่กว่า 1.7 ล้านไร่ มูลค่าทางเศรษฐกิจการส่งออกทั้งในรูปแบบผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงถึงปีละ 45,000 ล้านบาท และจะเห็นได้ว่าปัญหาเกี่ยวกับลำไยเป็นนโยบายของพรรค พปชร.ตั้งแต่ก่อนหน้าหาเสียงเลือกตั้งปี 66 ดังนั้น พรรคต้องผลักดันร่าง พ.ร.บ.ลำไยให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

        นายนเรศ กล่าวต่อไปว่าในช่วงที่ตนเป็นประธานขับเคลื่อนเรื่องลำไย ทำงานกับสภาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ได้หารือกับ นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ลำไย พ.ศ. .... ซึ่งเนื้อหาสาระของร่างฉบับใหม่นี้แทบไม่มีความแตกต่างกัน แต่ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ลำไย เข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน จึงขับเคลื่อนยาก ทั้งนี้ สำหรับการเสนอร่าง พ.ร.บ.ลำไย มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการลำไย มีแผนแม่บทด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการ มีการกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารลำไยเพื่อกำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์การบริหารลำไยให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดการกระทรวงพาณิชย์ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคน   ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับลำไย เป็นกรรมการ  ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจำนวนสามคน เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวแทนที่มีมีความรู้เรื่องลำไยอย่างแท้จริงเข้ามากำหนดแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศไทย

       นายนเรศ ย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ.ลำไย จะสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับผู้ปลูกลำไยทั่วประเทศ และมีคนเข้ามาดูแลเฉพาะด้านในเรื่องลำไยโดยเฉพาะ ตนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งหากร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรได้ จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับการคุ้มครอง และการช่วยเหลือจากรัฐบาลในทุกมิติ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.อ้อย ข้าว และน้ำตาล

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ