21 พ.ค.67 - นายพิทักษ์เดช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ทวงถามนายกฯ จะช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่า แต่ยังพบปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ ไร้มาตรการอุดหนุน

image

   นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองโฆษกพรรค กล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนประสบปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาปาล์มดิบ ลดเหลือกิโลกรัมละ 3.80 บาท ประกอบกับการที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกำลังจะปิด จึงอาจส่งผลให้ราคาปาล์มลดลงเพิ่มขึ้นด้วย แต่รัฐบาลยังไม่มีแนวทางการแก้ไขหรือเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เคยระบุว่าจะให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มเป็น 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี ภายในปี 2570 จนถึงขณะนี้เกือบครบ 1 ปีแล้วที่รัฐบาลเข้ามาบริหารงาน ยังไม่พบแนวทางดังกล่าว อย่างไรก็ตาม นายพิทักษ์เดช ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงพาณิชย์ มีโครงการประกันรายได้ช่วยชดเชยเงินส่วนต่างของราคาพืชผล 5 ชนิด รวมปาล์มน้ำมัน ช่วยเหลือเรื่องราคาพืชผลให้กับเกษตรกร

 

คณรัตน์ ยินดีมิตร / ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ