6 ก.พ. 66 - นายเกริกมนตรี-นางวารีรัตน์ เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ

image

          นายเกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ และนางวารีรัตน์ แก้วเงิน เข้ารายงานตัวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนางปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ให้การต้อนรับ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมทำการชี้แจงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องรับรองพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
          สำหรับนายเกริกมนตรี เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติ ลำดับที่ 17 เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. แทนนางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ที่ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ประกอบกับผู้มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 7 ถึงลำดับที่ 16 สิ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติ เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน
          ขณะที่ นางวารีรัตน์ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อชาติ ลำดับที่ 18 เข้ารับตำแหน่ง ส.ส. หลังจากที่นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็น ส.ส. ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม เช่นเดียวกัน 

ทัดดาว ทองอิ่ม ข่าว / เรียบเรียง

ประมวลผลภาพ

วิดีโอ